(sport)revalidatie

Onder (sport)fysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende of bewegende populatie. Aan de ene kant richt (sport)fysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen (preventie).

De aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sportgerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening.

Wij kunnen u in de oefenzaal of buiten zo gericht mogelijk revalideren, zodat u weer in uw vertrouwde omgeving goed kan functioneren.

(sport)revalidatie

Onder (sport)fysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende of bewegende populatie. Aan de ene kant richt (sport)fysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen (preventie).

De aandacht gaat ook uit naar het voorkómen van (herhalingen van) blessures. Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sportgerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening.

Wij kunnen u in de oefenzaal of buiten zo gericht mogelijk revalideren, zodat u weer in uw vertrouwde omgeving goed kan functioneren.

  • Martijn Trogh
    Martijn Trogh
Martijn Trogh

Is in 2011 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en vrijwel direct aan het werk gegaan bij Fysiotherapie Jeanne d’Arclaan. Gedurende de opleiding heeft hij ook de cursus Medical Taping met goed gevolg afgelegd.
Martijn is geïnteresseerd in de verscheidenheid van patiëntengroepen. Door zijn verschillende stages heeft hij zich ontwikkeld op het gebied van houding-, sport-, neurologische- en orthopedisch gerelateerde klachten.
In het verleden heeft Martijn op vrij hoog niveau getennist en daardoor affiniteit met vooral sportgerelateerde klachten. Martijn is een enthousiaste en leergierige fysiotherapeut. Met zijn warme persoonlijkheid staat hij voor elke patiënt klaar. Sinds maart 2012 is Martijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit is een netwerk waarin gespecialiseerde fysiotherapeuten patiënten behandelen met perifeer vaatlijden, ook wel bekend als ‘etalagebenen’.

In september 2013 is Martijn begonnen met de Masteropleiding Musculoskeletale Revalidatie bij de HAN te Nijmegen. Deze studie richt zich op drie specialisaties, te weten manuele-, sport- en kaakfysiotherapie. Waarbij Martijn zich voornamelijk richt op de kaakfysiotherapie, naar verwachting zal hij deze opleiding medio 2018 afronden.